Proces

At bygge et nyt hus kan være en uoverskuelig, og for mange bygherrer, en meget kompleks opgave. Som bygherrerådgiver har vi hos N+P ARKITEKTUR valgt, at overskueliggøre processen ved, at faseopdele projektet fra de første indledende idéer, til at huset står klar til indflytning.

Hver fase igangsættes først ved bygherrers, dvs. Jeres, accept og godkendelse af forudgående fase. Dette er alles sikkerhed for, at projektet ”kører” målrettet og effektivt i den rigtige retning.

Link til PDF af procesbeskrivelse

procesbeskrivelse-n-p-orange-1

1. KONCEPTSKITSER

Dialogskitserne er, som ordet antyder skitser til dialog. På baggrund af en besigtigelse af eksisterende forhold, og et konstruktivt møde med Jer, tegner vi projektets hoveddisponering, altså bl.a. placering på grunden, og den overordnede ruminddeling. Tegningsformen vil typisk være ”bløde” håndstreger, og 3D model som volumenstudie. Dialogskitserne belyser så at sige husets koncept og hovedidé, og er således grundstenene til det endelige produkt.

2. SKITSEPROJEKT

Skitseprojektet er en viderebearbejdning af dialogskitserne, hvori Jeres evt. bemærkninger er tilgodeset og indarbejdet. Projektmappen henvender sig i særdeleshed til Jer, og består af rumlige tegninger og perspektiver, samt farvelagte og målefaste planer samt evt. udvalgt principsnit og facade. Skitseprojektet afleveres typisk i A3-mappeform. Materialet vil medvirke til, at der evt. kan indhentes et prisoverslag fra en god hovedentreprenør.

3. MYNDIGHEDSPROJEKT

I denne fase udarbejdes myndighedstegninger til godkendelse fra den pågældende kommune. Der kan, i visse tilfælde, blive stillet krav fra kommunen om yderligere dokumenterende materiale i form af f.eks. fundamentsplaner, statiske beregninger mv. Disse ydelser er ikke en del af arkitektprojektet, hvorfor det er muligt, at der allerede i denne fase skal tilknyttes øvrige rådgivere som f.eks. ingeniør og landmåler.

4. PROJEKTERING

Projektet viderebearbejdes, gennem en grundig teknisk projektering, herefter til et tegningsmateriale, som kan bruges til at indhente præcise tilbud ved eksempelvis en hovedentreprenør. Hvor tidligere tegninger har været i målestok 1:100 er disse typisk i 1:50 eller endnu mere detaljeret. Hertil udarbejdes en summarisk bygningsdelsbeskrivelse anført på tegningerne. I alt et samlet grundlag, der ikke lader nogen tvivl til overs for den bydende/udførende hovedentreprenør.

5. TILSYN & OPFØLGNING

Projektopfølgning – Vores deltagelse i fx kontraktforhandlinger, tilsyn på byggepladsen, byggemøder og diverse koordinering i byggeperioden. Omfanget af denne fase afhænger meget af udbudsform, valg af entreprenør og kompleksitet af projektet. Det har ofte vist sig, at være en særdeles god investering, at tilkøbe en større eller mindre arkitektydelse til opfølgning og tilsyn.

© 2017 N+P ARKITEKTUR Kattesundet 45 - 9000 Aalborg - Wildersgade 51 -1408 København K Tlf. 96 35 00 11