SOFIENDAL HAVE

Sofiendal Enge ligger i naturlig forlængelse af Sælsagrene og Mulighedernes park, og vil med tiden danne den vestlige afgrænsning af Aalborg. Den nye bydels karakter defineres af store fælles grønne områder, om hvilke boligbebyggelserne udformes, med mindre lukkede vejsystemer, udformet som ”shared spaces” for beboerne. Bebyggelsen Sofiendal Have er udformet med henblik på, at skabe og udnytte en fælles identitet for stedets beboere. Dette gøres blandt andet ved, at etablere en god kontakt fra boligerne, til det store fælles vej- og legeområde. Samtidig er der også mulighed for at opholde sig på mere private terrasser. Boligerne er udformet, så de i videst muligt omfang tilgodeser den moderne livsstil, hvad enten det er børnefamilien med krav om plads, eller ægteparret der har solgt deres hus, og ønsker en bolig med minimal vedligehold, samt en lys og venlig indretning. Projektet er udviklet i samarbejde med S. Enggaard A/S. (Visualiseringer: Dimension Design & N+P)

ProjektData

år:

2018

placering:

Aalborg

bygherre:

S. Enggaard

status:

Under opførelse

areal:

3120

© 2017 N+P ARKITEKTUR Kattesundet 45 - 9000 Aalborg - Wildersgade 51 -1408 København K Tlf. 96 35 00 11