MARSHALLS ALLÈ

“Fjelshøj husene” placeres som indgang til det nye boligområde på Marshalls Allé, hvor en grøn og bæredygtig struktur, defineret i den nyligt vedtagne lokalplan, danner rammen for nyt byggeri. Bebyggelsen udgør en del af en samlet helhed, som sigter på at etablere boligområder der bindes sammen af grønne forbindelser og med tætte arkitektoniske bånd. Boligerne placeres på en grøn “ø” af tætklippet græs, som omkranses af engbeplantning. På denne “ø” placeres 3 punkthuse i 4-6 etagers højde. Den højeste bygning vil, mod øst, markere adgangen til det nye boligområde.

ProjektData

år:

2017

placering:

Gug, Aalborg

bygherre:

S. Enggaard

status:

Opført 2018

areal:

4620 m2

© 2017 N+P ARKITEKTUR Kattesundet 45 - 9000 Aalborg - Wildersgade 51 -1408 København K Tlf. 96 35 00 11