Energi & miljø

  • Tegnestuen er uddannet i, at designe og projektere energi-optimerede huse og søger løbende den nyeste viden inden for området og har nu yderligere udbygget vores kompetenceområde med “Passivhusdesigner” efter passivhuskriterierne ved Passivhaus Instituttet i Darmstadt/Tyskland.

  • Et Passivhus er en bygning dvs. familiebolig, erhvervsejendom eller større bebyggelse, der ved fokuseret udnyttelse af passive tiltag såsom solorientering, indre varmekilder, klimaskærm og kompakthed, giver mulighed for at bygge særdeles energireducerende. Dette uden unødige installationsmæssige tiltag, hvilket kan gøre et traditionelt varmeanlæg overflødigt.

  • Vi ser energioptimeret design, som en afgørende faktor på lige fod med funktionalitet og æstetik, og vi betragter det, som det overordnede formål, at sikre et godt indeklima, og en god totaløkonomi gennem et lavt energiforbrug. Samtidig ser vi det som vores pligt, at værne om miljøet ved at reducere CO2 udslippet til omgivelserne.

© 2017 N+P ARKITEKTUR Kattesundet 45 - 9000 Aalborg - Wildersgade 51 -1408 København K Tlf. 96 35 00 11